АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

Бауыржан ЖА?СЫ?АЛИЕВ. К?кесі жо?ты? ж?мысы жо?

Мен Жа?сы?алиев Бауыржан Т?леп?лы 2011 жылды? ?азан айыны? 10-нан бастап ?арат?бе ауданы, Сулык?л ауылды? округіні? м?дениет ?йіне ме?геруші болып ж?мыс?а орналастым, ?зімні? жеке музыкалы? аспаптарым бар, т?рлі мерекелік іс шараларды ?ткіздім, мектеппен ж?мыс жасадым.

2012 жылды? маусым айында М.?темісов атында?ы Б?МУ-ды? музыкалы? білім маманды?ын бітірдім. ?аратобе ауданы м?дени демалыс орталы?ыны? директоры ?адырбекова ?арлы?аш ?адырбек?ызына дипломымны? к?шірмесін тапсырайын деп бар?анымда, ма?ан ?з еркі?мен ж?мыстан шы?ам деп арыз жаз деді. «Неге? Не ?шін?» деп с?ра?анымда, ?.?.?адырбекова «?з еркі?мен ж?мыстан шы?ам деп арыз жазбаса?, за?мен шы?аратын болсам, келесі жерге ж?мыс?а орналасуы? ?иын болады» деді. Ал егер де ?з еркі?мен арызы?ды жазып шы?са?, мен сені А??озы м?дениет ?йіне ж?мыс?а орналастырамын» деп с?з беріп еді. Сол себепті ?арлы?ашты? с?зіне сеніп, шілде айыны? 15-сі к?ні ?з еркіммен арызымды жазып бердім. 10 к?н ?ткеннен кейін ?арат?бе ауданы м?дениет ?йіні? ?ызметкері Г?лсара Ш?нрекова мені? ?ялы телефоныма хабарласып «?арлы?аш айтты, А??озы?а ала?дамасын, ж?мыс жо?» деп айтты.

Осы уа?ыт аралы?ында мені? ж?мыс орныма я?ни, Сулык?л ауылды? округіні? м?дениет ?йіне ме?геруші болып Ж?нгірхан атында?ы Б?АТУ-ды? мал д?рігері маманды?ын бітірген Жанна Н?рберген?ызы Н?рбергенова ж?мыс?а орналасты. Осы ауылды? т?р?ыны, орта білімді, еш?андай маманды?сыз Асланбек Темірболат?лы Шолаев деген азамат та ж?мыс?а алынды.
?азіргі та?да А??озы ауылы м?дениет ?йінде ?аза? тілі мен ?дебиет п?ніні? м??алімі Г?лжазира Батырова ме?геруші болып ж?мыс жасап жатыр.

Мен 17-ші ?азан к?ні ?арат?бе ауданы М?дени демалыс орталы?ыны? директоры ?.?.?адырбекова?а барып «Ж?мыс?а мені ?ашан орналастырасыз деп с?радым? Мені неге алдап арыз жаздыртып алды?ыз?» дегенімде ол «Са?ан ?тірік айтып алдама?анымда, сен ?з еркі?мен ж?мыстан шы?пас еді?» деді.

Сонда б?рі «Барма? басты, к?з ?ыстымен» бітетін бол?аны ма? Ащы да болса шы?ды? осы екен, «кімні? танысы, крышасы» бар болса, еш маманды?сыз ж?мыс жасай беретін к?рінеді. Енді мен кімге барып м??ымды ша?сам екен?!

shyn.kz