Алматы облысында жа?а жылды? бірінші к?нінде 40 адам ?ар ??рсауынан шы?арылды

Астана. 2 ?а?тар. BAQ.kz Алматы облысында жа?а жылды? бірінші к?нінде 40 адам ?ар ??рсауынан шы?арылды. Б?л ж?нінде ?Р Т?тенше жа?дайлар министрлігіні? баспас?з ?ызметі хабарлайды.

 

Осылайша, 1 ?а?тар к?ні Е?бекші?аза? ауданында са?ат 12:20-да «Шелек–А?то?ан» тас жолында 5 даа техника мен 17 адам ?ар ??рсауында ?алып ?ойды. ?рт с?ндіру ?ызметіні? к?штері – 3 адам мен 1 дана техниканы? ж?мылдырылуымен жолды? тазартыл?ан б?лігіне шы?арылды. Зардап шеккендер жо?.

1 ?а?тар к?ні Ескелді ауданында са?ат 16:10-да «Талды?ор?ан–?апал» автожолыны? 40-55 ша?ырымында Абай ауылыны? жанында 5 же?іл к?лік пен 23 адам ?ар ??рсауында ?алып ?ойды. 3 адам мен 1 дана техника – ?рт с?ндіру ?ызметіні? к?штерімен к?ліктер жолды? тазартыл?ан б?лігіне шы?арылып, ?апал ауылына ба?ыттал?ан ?з ?оз?алысын жал?астырды. Зардап шеккендер жо?.

Bnews.kz