АЛТЫНОРДА
Новости

Амангелді Т?рсыновты? шы?армашылы? к?рмесі ашылды

Шымкентте ?Р Е?бегі сі?ген ?нер ?айраткері, суретші Амангелді Т?рсыновты? 70 жылды?ына орай ?йымдастырыл?ан шы?армашылы? к?рме ашылды. Абай саяба?ында?ы к?ркемсурет галереясында ?з к?сібіне берілген, бейнелеу ?нері жолында бар ??мырын сарп еткен жанны? 65 кескіндемелік туындысы мен 6 м?сіндік ж?мысы ?ойылды.К?рмені? ашылу салтанатына суретшіні? замандастары мен зиялы ?ауым ?кілдері, ту?ан-туыстары мен жастар, ?ала т?р?ындары ?атысты. Амангелді Т?рсыновты? ?лтына, ту?ан жерге,отанына деген с?йіспеншілігі шы?армаларында шынайы к?рініс тап?ан. ?ыл?алам шебері сурет ?рнектеріні? сырлы бояуын ?тымды ?олданып, ?аза? кескіндеме ?нерінде ерекше ?олта?басын ?алдырды. Суретшіні? ?ыл?аламынан туында?ан «?азы??рт баурайы», «А? алтынды айма?», «Ты? т?лектері» ж?не «Тал?анны? д?мі», «Сушылар», «Ананы? ??ша?ында» атты жанрлы? пейзаждары — осы?ан д?лел.