АЛТЫНОРДА
Новости

Астананы? 15 жылды?ы мен ЭКСПО-2017-ні? ??рметіне «?лы Дала Да??ы» м?ражайын салу ?сынылды

АСТАНА. 21 ?а?тар. Baq.kz — Астанада ?аланы? 15 жылды?ы мен ЭКСПО-2017-ні? ??рметіне «?лы Дала Да??ы» — «Музей Славы Великой Степи» м?ражайын салу ?сынылды.

М?ндай ?сыныс «?лы Дала ?ырандары» республикалы? ?оз?алысыны? ?йымдастыруымен 2013 жылды? 12 ?а?тары к?ні ?ткен «д??гелек ?стел» барысында жасалып, оны? со?ында ?оз?алысты? те? т?ра?алары Марат Н?биев пен С?дібек Т?гелді? жетекшілік етуімен ?ндеу ?абылданды.

Б?кіл?аза?станды? акцияны бастау туралы ?ндеуде былай делінген: «Жиырмасыншы мен жиырма бірінші ?асыр то?ысында ?аза? хал?ыны? тарихында мы? жылда бір рет болатын ?лы о?и?а орын алды. Ол ел астанасыны? Алатауды? баурайынан ?аза?ты? ке? жазира сахара даласы, Сарыар?аны? на? т?сіне орналасуы еді. Б?л м?ні де, ма?ызы ?те зор ?лы жоба б?кіл ?аза? хал?ыны? ата?ын шы?арып, абыройын аспандатып отыр. Жа?а ша?ар пайда болды. Астана к?н сайын ?сіп, ?ркендеп, ?арыштап, дамып келеді. Б?л к?нде жа?а Елордамызды б?кіл ?лім танып, мойындады. Тек со??ы жылдары Астана ?аласында ?лемдік де?гейдегі ірі симпозиумдар, бас ?осулар, съездер ж?не спортты?, м?дениеттік шаралар ?ткізілді. Соны? ішінде Е?Ы? саммитін, ?лемдік діндер съезін, 7-інші ?ыс?ы Азия ойындарын атап айтса? болады. Б?л к?нде астаналы?тар Елордамызды? ??рылуыны? 15 жылды?ына ж?не ЭКСПО-2017 ?лемдік к?рмені? ?ткізілуіне дайынды? ?стінде. Осы орайда «?лы Дала ?ырандары» Р?М? ?оз?алысы ?з ?лесін ?осуды жоспарлап отыр. Ол Астана ?аласыны? жанынан «?лы Дала Да??ы» — «Музей Славы Великой Степи» м?ражайы ??рылысын салу болып табылады. Б?л шын м?нінде ?лемде те?десі жо?, ?лы Дала?а арнал?ан т???ыш м?ражай болып саналады. О?ан атсалысу ?лтын, ?лы Даласын, елін с?йетін азаматтарды? асыл борыштары деп білеміз. Сонды?тан, «?лы Дала ?ырандары» ?оз?алысы ?лы Дала Да??ын ас?а?тататын м?ражай салуды бастайды. Со?ан атсалысы?ыздар, ??рметті а?айындар!».

?ндеу со?ында «?лы Дала ?ырандары» республикалы? ?оз?алысыны? ?кілдері Астананы? м?дени-рухани байлы?ын еселей т?семін деушілер ?шін есеп-шоттарын орналастыр?ан.

http://www.baq.kz/news/22107