?ыздар болмаса ?айтесі?, жігіттер болмаса ше?..

Ойланып ?араса?, к?бімізді? бойымызда ?ыздар мен жігіттер жайлы стереотиптер ?алыптас?ан.

«Жігіттерді? б?рі бірдей, арам, эгоист, кішкене бала сия?ты, осы к?ні жігіттер майдаланып кеткен, ?лы істерді жасай алмайды ж?не т.с.с» деп ойлайтын ?ыздар жетерлік. Ж?не де «?ыздарды? б?рі бірдей, байлы???мар, олар?а тек а?ша керек, б?зыл?ан, осы к?ні дені д?рыс ?ыз ?алмады ?ой, темекі шегеді, ішеді ж?не т.с.с» деп ойлайтын жігіттер де к?п.

?ыздар — ?ыздарды жа?тауда, ал жігіттер бас?а біреуді? стереотипінен жаман атты болып ж?ргенде таби?атты? дисбалансы б?зыл?андай. Неге біз ??дайды? жарат?ан адамын жек к?руіміз керек? Егер ?ыздар болмаса, жігіттер болмаса адамдар дамымай, таби?и процесс б?зылады ?ой. Жа?сы болсын, жаман болсын адам бас?а адам баласына ?арапайым жаратылыс, ??дайды? ??лы деп ?абылдауы керек емес пе? Ж?не де жігіттер жаратылсын, ?ыздар жаратылысын толы?тай мойындап, сыйласты?пен ?арай білуіміз керек деп ойлаймын.

Б?л ?лемде ешкім идеалды емес. Біра? таби?атта м?лде идеалдылы? жо? деуден де аула?пын. Сен ?шін идеалды, сен ?шін е? керемет адам бар болуы ?бден м?мкін. Алайда ондай адам?а сен ?зі? лайы? болуы? керексі?. Ал ?зірге бес сауа? бірдей емес!

http://massaget.kz/blog/4236