Путин ескертеді: азаматтарды за?сыз тіркеген т?рмеге отырады

Ресей президенті парламентті? ?арауына жа?а за? жобасын енгізді, о?ан с?йкес Ресей азаматтарын тіркеуге алу, шетелдіктерді ж?не азаматты?ы жо? т?л?аларды миграциялы? тіркеу ережесін б?з?ан ?шін жауапкершілік к?шейтілмек, деп жазады ВВС Орыс ?ызметі.

Т?сіндірме хатта жазыл?андай, ??жат за?ды аттап басып, бір ?йге ж?здеген адам тіркейтін «керегесі ке?» ?ожайындармен к?ресуге ба?ыттал?ан.

За? талаптарына с?йкес, азаматтарды жал?ан тіркеген ?шін ?ш жыл?а ауыр ж?мыс?а салу немесе сол мерзімге бас бостанды?ынан айыру жазасы ?арастырыл?ан немесе 100 мы?нан 500 мы? рубльге дейін айыпп?л салынатын болады. Сондай-а? ?ш жыл мерзіміне белгілі бір ?ызметті ат?ару немесе ?андайда бір шаруамен айналысу ???ы?ынан айыру жазасы да белгіленуі м?мкін. Осы?ан с?йкес бап ?ылмысты? кодекке де енгізілетін болады.

Шетел азаматтарын немесе азаматты?ы жо? т?л?аларды т?рып жат?ан жерінде жал?ан тіркеу ?шін айыпп?л салынады. ?арапайым халы? ?шін – 3 мы? рубльге дейін, баспана ?ожайындару ?шін – 5000 рубль, ал за?ды т?л?алар ?шін – 750 мы? рубльге дейін. О?ан ?оса федералды? ма?ызы жо?ары ?алалар – М?скеу мен Санкт-Петерборда айыпп?л к?лемі арты?тау.

Ресей билігіні? м?ліметтеріне с?йкес, 2011 жылы 6400-ден астам мекен жайда шамамен 300 мы? азамат тіркелген.


 

 

http://www.bnews.kz/kk/news/post/118716/