Хоббит: К?тпеген саяхат

«Келер к?ннен жа?ын жо?, ?ткен к?ннен алыс жо?» деген с?зді? расты?ы та?ы д?лелденді – кеше ?ана ?ол жеткізбестей болып к?рінген «Хоббит: к?тпеген саяхат» б?гін (тура ма?ынасында, я?ни 2012 жылды? 19 желто?санында) ел экрандарына жол тартты. Осы аптада ?асына ?ара ілестірмей (бас?а бірде-бір жа?а туынды жо?) премьера?а жал?ыз шы??анфильм туралы Киностан тар?атып бергелі отыр. 

«Са?иналар ?міршісі» трилогиясын т?сірген Питер Джексон пайда табуды к?здеген киноиндустрияны? алыптарына да (жекелеп ал?анда New Line Cinema мен Metro-Goldwyn-Mayer), Дж. Р. Р. Толкинні? кітаптарын жата-жастана о?ып, к?здеріне елестетіп, к??іл экранында к?ріп ж?рген фэнтези фанаттарына да ж?не жа?сы фильм к?ріп ?айтса? деген ниеті бар жалпа? ж?рт?а да ?найды деп сендіріп отыр?ан «Хоббит: к?тпеген саяхат» ? дегеннен-а? 2012-ні? е? ?лкен премьераларыны? бірі ??м бірегейі болып белгіленді.


«Са?иналар ?міршісі: Са?ина бауырласты?ы», «Са?иналар ?міршісі: Екі ?амал», «Са?иналар ?міршісі: Корольді? оралуы» естері?ізде шы?ар. 1954-1955 жылдары баспа бетін к?рген «Са?иналар ?міршісі» кітабіні? б?л д?ниеге келуіне сонау 1937 жылы шы??ан «Хоббит, немесе ол жа??а бару ж?не оралу» атты ша?ын шы?арма себепші бол?ан-ды.

Міне, алдымен Гильермо дель Торо, артынан Питер Джексон шы?армашылы? жетекші бол?ан жоба да сол ізден таймай отыр: «Хоббит: к?тпеген саяхат» та, оны? 2013 ж?не 2014 жылдары шы?атын, екі фильмнен т?ратын жал?асы да «Са?иналар ?міршісі» трилогиясыны? приквелі (я?ни дейін бол?ан о?и?аларды к?рсету) болып саналуда.


?рине, сюжеттік желіде ауыт?улар болады (ж??а ?ана кітапты ?ш фильмге созып, трилогия жасау о?ай дейсіз бе), алайда біз экранда бір?атар к?зге таныс, к??ілге ысты? кейіпкерлерді кездестіреміз.

М?нда Бильбо Бэггинсті? ?артты?ы (Иэн Холм) к?рсетіледі, С?р Гэндальф (Иэн МакКеллен) са?алы желбіреп, асатая?ын ?стап з?лымды??а ?арсы к?реседі, Эльфтар патшасы Элронд (Хьюго Уивинг) а?ыл-ке?есін аямайды, кеме?гер Галадриэль (Кейт Бланшетт) а? тілегін тілеп ?ала береді, сада?ын созып Леголас (Орландо Блум) ж?реді, Са?инаны? ??лына айнал?ан Голлум (Энди Серкис) ?ара??ы т?нектен шы?ады…


Сонымен ?атар, б?рын к?рмеген жа?а бейнелер пайда болды: жас Бильбо Бэггинс (Мартин Фриман) бас ?а?арман?а айналады, гномдарды? ерж?рек басшысы Емен?ал?анды Торинмен (Ричард Армитэдж), ша?ар Гимлиді? ?кесі Глоинмен (Питер Хэмблтон), айда?ар Смогпен (Бенедикт Камбербэтч) ж?не к??ілді, досына адал, жауына ?атал он бір гноммен танысамыз.


Б?л ?рине бер жа?ы, б?тіндей бір айма?ты? басынан ?ткен, «Бес ?скерді? шай?асына» ал?ышарт бол?ан о?и?аларда алды к?з ба?ырайтып, жа? аштыратын, арты демі?ді тарылтып, «м?-м?, мен д?л осылай елестеткем кітап о?ы?анымда» деп жаны?ды алатын кадрлар мен кейіпкерлер жеткілікті болар деп сеніп отырмыз.

Кадр демекші, «Хоббит: к?тпеген саяхат» — секундына 48 кадр жиілігімен т?сірілген ал?аш?ы фильм, бас?аша айтса? революционер. Алайда аса сапалы, бейнені? ???ыл-ш???ылын ала?ан?а салып алды?а тартуы тиіс б?л технология ?лем кинотеатрларыны? басым к?пшілігіні? ??рал-жабды? т?р?ысынан дайын болмауына байланысты кейінге ысырылып, туынды ?алыпты форматта к?рсетіледі. Тек шектеулі адамдар тобы ?ана RED Epic камерасыны? «?нерін» к?ре алатын болды. Біра? ?міт ?зілмек емес, атам заман?ы «С?лу мен ??быжы?ты» 3D-да к?ргенде, б?л деген не т?йірі, б?рі уа?ыт еншісінде.


Алдын-ала жары? к?рген рецензиялар?а ?араса?, Толкин шы?армашылы?ына та?-тамаша болып, та?дай ?а?ып ж?ргендер «Хоббит: к?тпеген саяхатты» ?натып, ?зге ж?рт «?й» деп, тіпті кейбірі залды тастап шы?ып кетіп жатыр екен. «Са?иналар ?міршісі: Са?ина бауырласты?ы» да кезінде осындай ?арсылы??а ?шыра?ан-ды. Б?л за?ды, себебі сюжеттік желі со?ан ?келіп тіреп отыр: Бильбо Бэггинсті? де, Фродо Бэггинсті? де (Элайджа Вуд) басынан кешкендері бір фильммен шектелмейді, шешуші с?т, кульминация, а?ыр?ы со?ыс кейінгі жобалар?а ?алды. Сонды?тан, шыдам танытып, ертегіні? ?л?исса-б?лімін, ал?аш?ы туындысын к?ріп ?айтайы?. Жемісін кейінгі екі фильмнен к?рерміз.


Дж. Р. Р. Толкин мен Питер Джексонны? ?ажайып ?лемі к?рерменге есігін ?айтадан ай?ара ашты. ?алай дегенде де техникалы? т?р?ыдан болсын, шы?армашылы? шеберлік т?р?ысынан болсын шынайы т?сірілген, ?иялды? ?анатын кергізіп, к?кке шыр?атып жіберетін, а?ыл-ойды бір с?т Жерортасына баруды а?сататын к?сіби фильм д?ниеге келген секілді.

P.S. Киностаннан фильмні? жеке бетіндегі трейлерлермен ?атар берілген т?рлі ?ызы?ты видеоларды, сонымен ?атар т?сіру ала?ынан кадрларды к?руді ?сынамыз.

Дінм?хамед Зиядин

 

http://aitaber.kz/blog/kino/4399.html