АЛТЫНОРДА
Новости

Жалмауыз кемпірді? ??ды?ы

Б?гінгі ??гімемізге ар?ау бол?алы отыр?ан «Жалмауыз кемпірді? ??ды?ы» аталатын мына бір та??ажайып ??рылыс Тухала деген эстонды? ша?ын ауылда орналас?ан.

??ды?ты? ж?й к?ндері ?арапайым ??ды?тардан еш?андай айырмашылы?ы болмайды. Біра?, ?атты н?серлерден кейін ?зінен жо?ар?ы ?ар?ынмен су ат?ылатып, айналасын жайпап алатын ?асиеті ?лем халы?тарын дір еткізді.

Жергілікті т?р?ындар б?л ??былысты жалмауыз кемпірлермен байланыстырады. Жерасты сауналарында бу?а ?ыздырынып жататын кемпірлер н?сер басылысымен ?айы?ды сыпыр?ыларын сілкіп-сілкіп, жер бетіне су шашады деген ??гімелерге сенетіндер де жо? емес.

?рине, м?ндай ертегілермен ешкімді де алдай алмайсыз. А?и?атында, ??былысты? орын алуына д?л осы жермен а?ып ?тетін жерасты ?зені себепкер болып отыр. Жа?быр суы ?зенге ?осылысымен с?мды? ?ысым пайда болады да, ?йтеуір бір шы?ар жер табу?а тырысады.

Б?л ?шін е? ы??айлы жер — тере?дігі 2,5 метрге жететін д?л осы ??ды?. ??ды?тан ат?ыла?ан су бірнеше к?нге дейін жал?асуы м?мкін. Секундына шы??ан суды? м?лшері — 100 литр. Осыдан кейін жой?ын су тас?ыны болмайды дегенді айтып к?рі?із!

Бір ?ызы?ы, су ??ды?тан кез келген н?серден кейін ат?ыламайды. М?ндай ??былыс со??ы рет 2010 жылды? с?уір айында орын ал?ан болатын.

Та??ажайып ?деріс басталысымен, Эстонияны? б?кіл туристері ??ды? басына жиналып, су то?та?анша жалы?пастан тамашалайды екен.

 

Суреттер:vk.com

Дайында?ан: Айгерім Сматуллаева

http://massaget.kz/travel/vokrugsveta/7256