АЛТЫНОРДА
Новости спорта

Велосипедін сат?ан Винокуров жеті бала?а к?мектесті

Олимпиада чемпионы Александр Винокуровты? велосипедін сатудан т?скен ?аражат нау?ас ?рі шетелде ?ымбат операцияны? жасалуын ?ажет ететін балаларды? емделуіне ж?мсалады.

«Болаша?» ?ауымдасты?ы баспас?з ?ызметіні? а?паратына ?ара?анда, т?скен ?аражат тікелей балалар емделетін клиникаларды? шоттарына аударылады — деп хабарлады ?аза?парат.

«Б?л велосипедті? ар?асында мен Олимпиада чемпионы атандым. Енді оны? к?мегімен денсаулы?ы нашар елімізді? жас азаматтарына ?олдау к?рсете аламын. Балалар спортта болмаса да, ?з ?мірінде чемпион болатынына к?міл сенемін. ?мірде ?жет болу ?ажет. Же?іске жетуді? жолы осы!», — деді Александр Винокуров.

Келіп т?скен ?аражатты? ар?асында 4 жасар Айша Бекс?лтан (Алматы), 3 жасар Аяулым ??рбанова (Астана), 13 жасар Евгения Распопова (Солт?стік ?аза?стан облысы), 14 жасар Н?рбол Ережепов (Шымкент), 14 жасар Индира Аманжолова (К?кшетау), 15 жасар Евгения Бойкова (?останай облысы), 2 жасар Милена Мезенцева (Алматы облысы) шетелде емделеді.  Операцияларды? ??ны — 6,5 мы? А?Ш долларынан 55 мы? А?Ш долларына дейін. Операцияларды? орташа ??ны  28 мы? А?Ш доллары.

Акцияны ?Р велоспорт федерациясы мен «?айырымдылы?» ?о?амыны? ?олдауымен «Болаша?» корпоративтік ?оры ?ткізді.

Естері?ізге сала кетейік, Олимпиада чемпионы Александр Винокуровты? 39 жас?а толуына арнал?ан аукционда спортшыны? велосипеді 243 мы? доллар?а сатылды. Осы «Specialized» велосипедімен 2012 жылды? 28 шілдесі к?ні «Астана» командасыны? к?шбасшысы Лондон ?аласында ?ткен топты? жарыста же?іске жеткен болатын. Винокуровты? Лондонда киген спортты? формасы 10 мы? доллар?а сатылса, «Астана» командасыны? формасы 2 500 А?Ш долларына ба?аланды.

?лт-а?парат