Біздің редакциямен келесі байланыстар бойынша хабарласуға болады:

Телефон: +7 707 590 77 27

Email: smaleev59@mail.ru