АЛТЫНОРДА
Новости

Бір с?т армандайы?…

Яхта – б?гінде тек суда ?атынау к?лігі болып ?ана ?оймай, ау?атты адамдарды? ?лылы?ын к?рсететін ?зіндік статус?а айналды. Байларды? барлы?ында дерлік м?ндай к?лікті? бірі, тіпті бірнешесі бар, алайда ??ны ж?здеген миллион доллар т?ратын яхталарды тек араб шейхтері секілді д?улетті адамдар ?ана иелене алады.

«А». Б?л яхта ата?ты дизайнер Филипп Старкты? ресейлік миллиардер Андрей Мельниченко?а арнайы жаса?ан туындысы. Сыбыстар?а сенер болса?, б?л кеені? ??ны 300 миллион доллар?а жетеді-міс. Ал оны

«Smeralda». 2012 жылды? наурыз айында ?ана  су?а т?сірілген су жа?а кеме. ??ны – 100 миллион доллар. Оны? басты ерекшелігі ретінде аспан астында к?руге болатын жеке кинотеатрды, спа-салоны мен тік?ша??а арнал?ан ?шу ала?ын айту?а болады.

«Venus». ?сыныл?ан топ яхталарды? ішіндегі е? жа?асы. Ол ?ткен жылды? ?азан айында ?ана суа т?сірілді.  Филипп Старкты? жобасымен жасал?ан б?л кеме сол к?йі ?з арманыны? те?ізде ж?зуін к?ре алмай кеткен Apple компаниясыны? б?рын?ы жетекшісі Стив Джобсты? иелігінде.  Оны? ??ны – 130 млн. доллар.

«Pelorus». ??ны 130 миллион долларды ??райтын Роман Абрамович иелігіндегі яхталарды? бірі. Кеме ?осымша жанармай ??юсыз жер шарын айналу саяхатына аттана алады деседі. Кеме бортында сонымен ?атар, кішкене с??гуір ?айы? пен «антипапарацциялы?» жары? т?сіргіш аппарат та бар к?рінеді.

«Octopus». Атал?ан кеме Microsoft компаниясыны? негізін салушылары? бірі — Пол Алленге тиесілі. ??ны – $200 млн.

«Rising Sun». Oracle компаниясыны? басшысы Ларри Эллисон мен продюсер Дэвид Геффенні? орта? яхтасы. Кемені? бес палубасы ж?не ол са?атына 50 километр жылдамды?пен ж?зе алады. Яхта ??ны —  $200 млн.

«Lady Moura». Яхта 1991 жылы Сауд Абариясыны? шейхі Насер аль-Рашидті? арнай тапсырысымен со?ыл?ан. Сонымен ?атар, б?л кеме ?за? уа?ыт бойы ?лемдегі е? ?ымбат болып келді.

«Dubai». ?лемдегі е? ?демі ж?не е? ?ымбат яхталарды? бірі. Оны? иесі Дубай ?мірі М?хаммед ибн Рашид аль-Мактум. Яхта б?гін 350 миллион доллар?а ба?аланып отыр. Сегіз палубасы бар алып яхта 100-ден аса ?она?ты ?абылдай алады.

«Al Said». Яхта араб с?лтаны Маскат Кабус бен Саид Альбусаидті? жеке меншігі болып есептеледі. Су сыйымдылы?ы (15 850 тонна) жа?ынан ?лемдегі е? ?лкен болып есептеледі.

«Eclipse». Те?із саяхатын ?нататындарды? бірі – Роман Абрамовичті? жа?а яхталарыны? бірі. Яхта ?зынды?ы 162,5 метр. БА? ?кілдері ата?ты миллиардер атал?ан кемені иелену ?шін 1,12 миллиард доллар?а шы?ындал?ан деседі. Алайда, оны? на?ты ба?асы ?лі де белгісіз.

Дайында?ан: Ер?али Елдос

http://massaget.kz/travel/vokrugsveta/7190