?ант диабетін емдеуді? жа?а ?дісі

Aстана. 3 ?а?тар. BAQ.kz Елімізде 1600 адам ?ант диабетіне шалды??ан. Отанды? д?рігерлер ауруды о?алту ма?сатында помпалы? терапия ?дісін ?олдануда  Жа?а ?дісті? ерекшелігі – тері астына арнайы аппарат орнатылып, ?ажетті д?рі м?лшері баланы? а?засына егіледі. Бір инсулин помпасыны? ??ны 1 жыл?а — 630 мы? те?ге.

Помпалы? терапияны? игілігін к?ргендерді? бірі – 8 жаста?ы Асхат. Б?рын б?лдіршінні? а?засына ?ажетті д?рі м?лшері ине ар?ылы егілетін. ?азір автоматты т?рде аппарат ар?ылы жеткізіледі. Тіпті Асхат ?здігінен ?анда?ы инсулинні? м?лшерін ба?ылай алады.

Асхат Ж?ЗЖАСАР, ?ала т?р?ыны:

— Б?рын к?ніне 4-5 рет екпе егетін. ?азір аппаратты? инесі ар?ылы ?ажетті д?рі м?лшері ?здігінен егіледі. Ол ?шін ?ондыр?ыны? инесі тері астына орнатылады. Енді бас?а балалар секілді ойнап-к?ліп, спортпен айналыса аламын.

?аза?стан – ТМД мемлекеттеріні? арасында 5 пен 15 жас аралы?ында?ы балаларды тегін помпалы? терапиямен ?амтамасыз еткен жал?ыз ел. Биыл бір типті ?ант диабетімен ауыратын 605 баланы? денесіне бюджет есебінен инсулин помпасы тегін орнатылды.

Ажар Т?ЛЕ?АЛИЕВА, ?Р ДСМ медициналы? к?мекті ?йымдастыру департаментіні? директоры:

— Б?л т?сілді? арты?шылы?ы, егер б?рын т?улігіне инсулинді енгізу ?шін 8 рет балаларды ине ар?ылы шаншитын болса?, ?азір аппарат ар?ылы тексеріліп, д?рі ?здігінен жеткізіледі.

Б?гінгі та?да елімізді? барлы? ??ірлеріндегі аурухана мекемелерінде помпалы? инсулинді терапия кабинеттері ж?мыс жасайды. Ол ?шін 18 эндокринолог д?рігер мен 29 мейірбике арнайы курстан ?тті.

Найля ТО?ТАРОВА, эндокринолог-д?рігер:

— ?анда?ы ?антты? м?лшерін аппарат ?р 5 минут сайын ?лшеп отырады. Егер ?антты? м?лшері т?ра?ты болса, ол а?за?а инсулинді егуді ?здігінен то?татады.

?ондыр?ы ж?мыс жасап, нау?астарды ?ажетті д?рі-д?рмекпен ?амтамасыз ету ?шін жыл сайын бюджеттен 200 млн те?ге б?лінеді. Аппарат 7 жыл?а дейін ?ызмет етеді.

Авторлар: Назерке ?бдірахман?ызы, Айтжан Отызбаев, Бауыржан ?адыржанов

24 kz