АЛТЫНОРДА
Регионы

?ндістер рекорд жасауы м?мкін


Кеше, 6-?а?тар к?ні ?ндістер та?ы бір Гиннес рекордына сайыс жариялады. Орталы? ала?да 15 мы??а жуы? адам ?лтты? киімдерін киіп, бір уа?ытта ковр барабанын шал?ан.

?лтты? аспапты? айбынды ?ні 15 минут бойы ?нді аспанын жа??ыртып т?рды. Жалпы дауылпаз шалу?а 14833 адам ?атыс?ан. Бір уа?ытта м?нша к?п адамны? барабан шалуы ?лемдік Гиннес рекордына енуі ?бден м?мкін екен. К?птеген ?нді азаматтары б?л айбынды к?ріністі камера?а алып д?ниеж?зілік Гиннес рекордын ба?алау орталы?ына жіберген. Б?л шараны? басты ма?саты Гиннес рекорды болып ?ана ?алмастан, ?нді ?лтыны? ?за? жылды? тарихы бар ковр барабанын насихаттау, ?йгілеу екен. ?лтты? аспапты, ?лтты? ?нерді ?йгілеп, 10 мы?нан аса адам ?атысып, домбырамен к?й тартып, ?аражор?а биін билеп, ?лемдік Гиннес рокордына сайыс жариялау б?дан б?рын ?ытай ?аза?тарында да бол?ан еді.

Дайында?ан: Алшын Матай

Сурет: vk.com

http://massaget.kz/travel/vokrugsveta/6942