АЛТЫНОРДА
Регионы

Хайуанаттар ?леміндегі ?ажайыптар

«Мы?тыларды? ?лсіздерді жеуі» таби?атты? за?дылы?ы десек, жем бол?ан олжа болсын, оларды ?ыл?ып жеуге тырыс?ан аулаушы болсын, ?улы?ы ?з т?стастарынан ас?ан ?улар болсын, б?ріні? де жал?ыз-а? ма?саты к?бірек тіршілік кешіп, ?рпа? жал?астыру болма?.

?ожыр-?ожыр тастар арасынан, б?к-б?тасы ?алы? орман арасынан, биік а?ашты? ?уысынан пыр етіп ?ш?анда немесе г?р етіп зыта ж?нелгенде ?н-бойы?ыз дір ете ?ал?ан с?ттері?із бол?ан шы?ар?!..

Биыл 62 жас?а шы??ан Англияда?ы «Today Post» газетіні? тілшісі Аннти Уолф 35 жыл уа?ыт ж?мсап, ?лемдегі таби?и ?алпын таза к?йінде са?та?ан жерлерге барып «Жасырыну техникасы» е? жо?ары хаиуанаттарды суретке т?сірумен ж?не зерттеумен айналыс?ан.

Т?мендегі суреттерден сіз жасырынып т?р?ан хаиуанаттарды тауып бере аласыздар ма? Таби?атты? ??діреті деген шексіз-ау, сір?!

Жираф ?айда т?р?

Бас?ан ізін бай?атпас б?рі деген…

Жапала? ??с ?й?ыда

Тастар арасында?ы Америка ?ояны

«Жапыра?тармен» к?мкерілген Амазон тоты??сы

??м?а к?міліп жат?ан улы жылан

Ш?п-шала??а жасырынып т?р?ан ?аблан

Жартаста?ы ?яда — С???арлар

Тас арасында?ы Калифорния тиыны

А?ашта?ы жапала?

Орманда?ы ш?бар б??ы

Макака майм?лдары

А? ??йры?ты кекіліктер

?ара??йры? ?айдасы??

??мда?ы ?аблан

Желпуіш ??йры?ты лай?орек

Тастан-тас?а секірген ??с баласы

?анаты тал?ан ??с

Ш?йеб?ріні таба аласыз ба?

?ияда?ы б?кен

Бізт?мсы? тор?ай

??сты табы?ыз… 

Дайында?ан: Мейіржан ?уелхан?лы

Сурет: tianshan.com   http://massaget.kz/travel/vokrugsveta/6937