АЛТЫНОРДА
Новости Казахстана

«Рух пен тіл» кездесуге ша?ырады!

Осы сенбіде, 13 ?азан к?ні «Рух пен тіл» клубы адуынды а?ын, ?о?ам ?айраткері, ?лтшыл азамат Темірхан МЕДЕТБЕКпен кездесу ?ткізеді. Зиялы ?ауым ?кілдеріні? ішіндегі а?и?атты аны?, ?рі ашы? айтатын а?ынмен ж?здесуге асы?ы?ыздар!

Сонымен ?атар, клуб отырысы барысында жастар мемлекеттік тіл м?ртебесіне ?атысты ?сыныстарды тал?ылама?. Егер сізді? ммелекеттік тілге байланысты ?андай да бір ?сынысы?ыз бар болса, орта?а салып, пікірлері?ізді білдіруге ша?ырамыз.

Сонымен, кездесу Алматы ?аласында, 13 ?азан к?ні, са?ат 15:00-де.

Мекен-жайы: ?астеев к-сі, 41 А (?абанбай батыр к-ні? ?иылысы).

Байланыс тел.: 8 702 585 15 85, 8 771 454 33 67, 8 707 776 79 93